Почетна
Jавнa набавкa мале вредности – набавка такси услуга за превоз ученика
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број 23/2020 од 14.01.2020. године) и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке услуга – 1/2020 (број 24/2020 од 14.01.2020. године), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности – набавка такси услуга за превоз ученика основне школе „12. септембар“ Неготин за 2020. ГодинуЈНМВ број: 1/2020.
 
Преузмите:
 
 

Портрет школе

o nama

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 019 549 920

Е-mail: os12@mts.rs

Више >>

Школски документи

dokumentiНајчитаније

Ново на сајту

Основни подаци

 

Трг Ђорђа Станојевића бб

19 300 Неготин

Телефон: 019 549 920

 

 

Наша локација


Сва права задржана. Основна школа "12. септембар", Неготин. Израда сајта: Учасофт.